Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara Filir d.o.o., Vijeća Europe 36, Vukovar, OIB: 66118697525 donosi sljedećaPRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

„CHUPA CHUPS SKULL nagradni natječaj“ 1. Priređivač nagradnog natječaja

Priređivač Filir društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, sa sjedištem na adresi Vijeća Europe 36, 32000 Vukovar, OIB: 66118697525 (u daljem tekstu: Priređivač), priređuje nagradni natječaj na području Hrvatske.

 1. Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promidžba Chupa Chups skull proizvoda.

 1. Trajanje nagradnog natječaja

Nagradni natječaj kreće od 17. listopada 2019. godine od 00:00:01 sati i traje do 03. studenog 2019. godine u 23.59:59 sati.

 1. Nagradni fond

Nagrade iz nagradnog fonda su sljedeće:

 1. 1 x Smartphone Samsung S10 – 4.990,00 kn (pdv uključen)

 2. 15 x Slatki paket – 15 x 74,75 kn (pdv uključen)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 6.111,25 kn.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

 1. Uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi sudionici/fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji, te zaposlenika i članova uže obitelji bilo koje druge tvrtke koja sudjeluje u razvoju, odnosno provedbi ovog nagradnog natječaja. Za sudjelovanje je potrebno posjetiti stranicu skull.filir.hr, uploadati svoj fotografiju lica preko računalne aplikacije, odabrati Skull masku, te nazvati odabranu Skull masku (dodijeliti joj ime) i ostaviti svoje podatke unutar perioda trajanja nagradnog natječaja (ime, prezime, e-mail, telefonski broj i adresu). Najkreativniji nazivi Chupa Chups Skull maski osvajaju nagrade.

Sudionik prijavom na gornji način sudjeluje u odabiru nagrada za nagradni natječaj.

Pojedini sudionik može se samo jednom prijaviti s jednom e-mail adresom. Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

 1. Nagradno izvlačenje

Sve ispravne prijave sa stranice skull.filir.hr pristigle u razdoblju od 17.10.2019., 00:00:01 do 03.11.2019 do 23:59:59 bit će evidentirane i pohranjene u računalu administratora, tvrtke NI-NA digital solutions d.o.o. Hermana Bužana 10/B, Zagreb.

Najkreativniji pristigli nazivi Skull maski će biti odabrani dana 05.11.2019. u prostorijama tvrtke administratora između svih pristiglih prijava u prisustvu tročlane komisije.

 1. Objava dobitnika

Objava dobitnika i preuzimanje nagrada Imena dobitnika bit će objavljena na web adresi skull.filir.hr u roku od 8 dana od svakog nagradnog izvlačenja, a Priređivač je u obavezi da svakog dobitnika u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svaki dobitnik nagrade pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime i mjesto stanovanja poslano u prijavi. Prilikom dodjele nagrada dobitnici i Priređivač mogu biti fotografirani, a te fotografije mogu biti objavljene u medijima na što dobitnik pristaje. Obavijest o primitku i preuzimanju nagrade komunicirat će se telefonski/mobitelom (ako je moguće), a potom će biti poslana pisana obavijest dobitnicima (e-mailom). Dobitnicima će nagrade biti poslane poštom ili dostavljene na kućnu adresu.

 1. Obrada osobnih podataka

Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem, odnosno slanjem prijave, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja daju privolu Priređivaču da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka slanjem zahtjeva na e-mail adresu info@filir.hr. Osobni podaci sudionika nagradnog natječaja čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradnog natječaja nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradnog natječaja i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika ili u slučaju legitimnog interesa za dulje zadržavanje (npr. spor). Pravo na pristup podacima, ispravak podataka, prigovor ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem odgovarajućeg pisanog zahtjeva na adresu Priređivača nagradnog natječaja. Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

 1. Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i neregularne prijave kao i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju pošiljatelju pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kojem slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine navedene ovim Pravilima. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo popunjene prijave.

 1. Objava Pravila nagradnog natječaja i nadležnost suda

Objava Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web adresi skull.filir.hr prije početka nagradnog natječaja. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

 1. Prekid nagradnog natječaja

Nagradni natječaj se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni putem web stranice skull.filir.hr. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

 1. Valjanost pravila nagradnog natječaja

Ova Pravila primjenjuju se s datumom početka nagradnog natječaja, a vrijede sve do završetka nagradnog natječaja. Priređivač: Filir d.o.o.